Pomocnicy pytani

pjatk, 31. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy. Za XIII. mjezynarodny folklorny festiwal pytaja pomocnikow wot 16 lět hłownje za natwar a wottwar jewišćow kaž tež za přihot infrastruktury w Chrósćicach, a to wot wutory, 2. julija, hač do wutory, 9. julija. Zajimcy njech so prošu w regionalnym běrowje Domowiny w Chrósćicach přizjewja, pod telefonowym čisłom 035796/ 96 254 abo e-mailnje pod .

Swjeća w starym měsće

Wojerecy. Hižo wot wčerawšeho maja we Wojerecach lětuši staroměšćanski swjedźeń. Jutře wot 13 hodź. předstaja so na jewišću při radnicy najwšelakoriše talenty. Wječor wočakuja kapału Nordstern. Po njedźelnym rańšim piwku z Rakečanskim dujerskim orchestrom budźe wot 15 hodź. serbski program z Ćišćanskej rejwanskej skupinu a z tamnišim Serbskim dźěćacym towarstwom. Wot 17.30 hodź. wustupi k zakónčenju swjedźenja Choćebuska kapała Total. Tohorunja njedźelu budźe w zwěrjencu dźěćacy měšćanski dźeń.

Lěsna kupjel wočini

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND