Awtorka čita

póndźela, 29. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so jutře, wutoru, we 18 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pensija“. Tam budźe awtorka Annelies Schulz z hosćom. Wona čita z manuskripta swojeho romana „Holunderzeit“. Hosćo su kaž stajnje lubje witani. Zastup je darmotny.

Na wopyće w měsće

Budyšin. We wobłuku swojeho wólbneho boja chce kandidat SPD za wólby Sakskeho krajneho sejma Harald Baumann-Hasske jutře, wutoru, hromadźe ze zapósłanču Europskeho parlamenta Mariju Noichl Budyšin wopytać. Wot 9.30 do 12.30 hodź. budźetaj wobaj w žónskim centrumje na Karla Marxowej 7. Maria Noichl poda swój wid na aktualne połoženje Europy a wotmołwja tohorunja na prašenja wopytowarjow. Zajimcy su tuž wutrobnje witani. Mjez druhim chcedźa wo tym rěčeć, hač je čłonstwo w EU za ludźi w Hornjej Łužicy scyła wažne abo nic.

Wosebity poskitk zwěrjenca

Wojerecy. „Kak dóstanu najlěpje swoju picu?“ rěka prózdninski poskitk za swójby we Wojerowskim zwěrjencu, kiž přewjedu tam zajutřišim, 31. julija, w 14 hodź. Z picowanjom dóstawa wšědny dźeń wobydlerjow zwěrjenca wotměnu. Za to pak je kreatiwnosć a wušiknosć prašana. Woboje móža prózdninske dźěći­ dopokazać, hdyž picu na přikład do kartonow, bulow a na hinaše wašnje zapakuja a je potom zwěrjatam poskića. Prózdninski program je poskitk za swójby a traje něhdźe dwě a poł hodźiny. Wobdźělenje płaći na swójbu 35 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0 35 71 / 20 93 77 03.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND