Hermančenjo swjeća

srjeda, 18. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hermanecy (SN). Z „oktoberskim swjedźenjom“ spominaja Hermanecy wot 19. do 22. septembra na swoje 600lětne wobstaće. W lěće 1419 bu wjes přez knježka Metzradta prěni króć naspomnjena. Ze škotowanjom a blidotenisom štyri dny trajacy jubilejny swjedźeń zahaja. Młodźinska wohnjowa wobora organizuje pjatk, 20. septembra, w 16.30 hodź. přezpólnu hru, na kotrejž so tež dorosćacy wobornicy z Bjedrichec, Šćeńcy, Běłeho Chołmca, Kulowa, Rakec a Minakała wobdźěla. Njedźelu budźe přez cyły dźeń dźěćacy swjedźeń. Wotewrjena je wot 10 do 12 hodź. domizniska stwa.

Konstituowanje rady

Worklecy (SN). Worklečenjo a dalši zajimcy su jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. do tamnišeje wyšeje šule na zjawnu konstituowacu zhromadźiznu gmejnskeje rady přeprošeni. Po zawjazanju gmejnskich radźićelow slěduja nimo twarskich naležnosćow a k tomu słušacych próstwach wo stejišća tež informacije wjesnjanosty. Zdobom maja přitomni hosćo přiležnosć so naprašować.

Worjołej a sowje přihladować

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND