Zapósłancej na rěčne hodźiny

pjatk, 15. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk změje póndźelu, 18. nowembra, přichodne rěčne hodźiny w swojim Kamjenskim běrowje. Zajimcy móža w času wot 13 do 15.30 hodź. swoje naležnosće, próstwy a prašenja serb­skemu zapósłancej direktnje přednjesć. Rady wón wšitkich poradźuje. Zapósłanc prosy so do toho přizjewić pak telefo­nisce pod 03578/305383 pak e-mailnje pod .

Kak přichodnje wuknyć?

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND