Nowe ławki nastajeli

srjeda, 27. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Při zachodźe do Budyskeje tachantskeje cyrkwje stejitej nowej ławce, kotrejž so we wuhotowanju derje do historiskeho ambienta hodźitej a na kotrymajž přijomnje sedźiš. Tež na derje wopytanych Žitnych wikach je město nowej ławce stajić dało. Cyłkownje je za to zamołwita wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć lětsa dwanaće ławkow a šěsć wotpadkowych sudobjow na wše­lakich městnosćach města připrawiła.

Wólnje zastup płaćić

Wojerecy (SN). Pod hesłom „móžeš płaćić, štož chcež“ móža wopytowarjo Wojerowskeho zwěrjenca w adwentnym času wot 1. do 20. decembra při zachodźe telko pjenjez dać, kaž chcedźa. Z pomocu akcije chce Wojerowska coologiska zahroda pokazać, zo hodźi so tež w zymnym počasu wjele wuslědźić. Kaž tam mjedwjedźowej bratraj Björn a Bengt w zymje rady zaskakujetej, činja to tež tiger,­ lamy a dalša zwěrina.

Rasowe nukle fuk

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND