Šula wotewrje swoje durje

pjatk, 17. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow. Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ Kulow přeproša jutře, 18. januara, na dźeń wotewrjenych­ duri. Hižo w 10 hodź. witaja zajimowanych staršich a jich dźěći w ćěłozwučowarni, hdźež předstaja so mjez druhim chór, skupina šule ze sportowymi aktiwitami a šulska póstniska garda. Přitomni budu tež lětuši šulski princowski por a rejwanska skupina. Potom je přiležnosć so po šuli a fachowych kabinetach rozhladować a so z wučerjemi a šulerjemi rozmołwjeć. Změja tež tykancowy bazar. Wosebje witani su zajimcy za wučbu serbšćiny.

Koncert z hudźbu Chopina

Smochćicy. Dom biskopa Bena w Smochćicach přeproša dźensa w 19.30 hodź. na koncert.­ We wobłuku Smochčanskeho jewišća­ zaklinča kompozicije za klawěr a spěwy z pjera Fryderyka Chopina (1818–1849). Solistce wječora stej Birgit Polter na klawěrje a sopranistka Katha­rina Scheliga. Wuměłči dopominatej z programom „Spěw Fryderyka Chopina“ na najsławnišeho pólskeho komponista. W srjedźišću koncerta steji mjez dru­him jeho w Drježdźanach komponowany walčik­ As-Dur op. 69 čo. 1.

Unikaty sej kupić

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND