Přetorhnu zahajeny projekt

pjatk, 27. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Wobchad w Budyskim nutřkownym měsće ma přichodnje lěpje běžeć. Měšćanske zarjadnistwo je tuž spočatk měrca wobchad wobkedźbować dało. Aktualne połoženje pak dalše postupowanje njezmóžnja, kaž ze zarjadnistwa rěka. Woteběracy wobchad tuchwilu realitu njepokazuje, a tak njejsu žane woprawdźite ličby wočakować. Hdy chcedźa zwěsćowanje datow dale wjesć, dotal jasne njeje. To zwisuje z wuwićom naprawow přećiwo koronawirusej.

Prosy ludźi wukaz sćěhować

Wojerecy. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) je na internetnej stronje města widejowe poselstwo wozjewił. W něšto dlěšej hač dwuapołminutowskej powěsći namołwja wón Wojerowčanow, so na postajenja nastupajo wotstawk mjez ludźimi dźeržeć a hygieniske pokiwy sćěhować. Dale Skora wo mjezsobnu solidaritu a pomocliwosć prosy. A jako třeći dypk wón naspomni, zo měli dźakowni być tym, kotřiž jako zastaraćeljo ludźi ze žiwidłami a dalši słužbu wokonjeja, a předewšěm sobudźěłaćerjam na medicinskim polu, mjez druhim we Wojerowskim klinikumje.

Turněr wotprajeny

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND