Zaso wotewrjene

póndźela, 18. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Stróža. Wot jutřišeje wutory, 19. meje, je Stróžanski Dom tysac hatow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty zaso přistupny. Wo tym informuje nawodnistwo rezerwata w medijowej zdźělence. Tuchwilneje koronapandemije dla pak dyrbja wopytowarjo trěbne a płaćiwe škitne naprawy dodźeržeć. „Mjez druhim je tuž najprjedy jenož stajna wustajeńca wopytowarjam přistupna“, piše sobudźěłaćerka rezerwata Christina Schmidt. „Wjeselimy so, zo směmy zaso na prašenja dokoławokoło rezerwata wotmołwjeć. Dźiwać pak maja naši hosćo na trěbny mjezsobny wotstawk znajmjeńša połdra metra, zo noša škit za hubu a nós a sej ruce desinfikuja“, rozłožuje nawoda zarjada biosferoweho rezerwata Torsten Roch. Nimo toho smě stajnje jeno dźesać wosobow naraz do domu. Najlěpje tuž je, zo so zajimcy do wopyta w zarjadni­stwje pod telefonowym čisłom 035932/ 36 560 abo z mejlku na Tausendteichehaus. přizjewja a sej termin dojednaja. Stróžanski Dom tysac hatow je wot wutory do njedźele w času wot 9 do 17 hodź. wotewrjeny.

Wobchad budźe haćeny

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND