B 96 znowa zawru

štwórtk, 11. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Holešow. Přichodny tydźeń budźe zwjazkowa dróha B 96 mjez wotbóčkomaj ­do Holešowa a Šešowa wjacore dny dospołnje zawrjena. Kaž Budyski krajno­radny zarjad zdźěli, chcedźa ­na wjace hač kilometraj dołhim wot­rězku wot póndźele, 15., hač do pjatka, 19. junija, jězdnju z nowej asfaltowej worštu pokryć. Wokołopuć powjedźe w tym času přez Njeswačidło, Šešow a Nižu Wjes do Ra­kec.

Zarjadaj zaso přistupnej

Budyšin. Při-, pře- a wotzjewjenja móža wobydlerjo města Budyšina po termi­nowym dorěčenju nětko zaso direktnje we wobydlerskej přizjewjerni resp. na stawnistwje wobstarać. We wobłuku sukelnicy na Nutřkownej Lawskej stej wobaj zarjadaj přećahnyłoj, a to na 2. poschod. Wopytowarjo móža lift wužiwać. Štóž ma w sukelnicy něšto wobstarać, njech wobkedźbuje, zo maš tam škit za hubu a nós nosyć. Najebać terminowe dorěčenje proša wobydlerjow wo zro­zumjenje, dyrbja-li w přizjewjerni abo na stawnistwje raz čakać.

Wopyt nachwataja

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND