Rozsud njepłaćiwy

wutora, 30. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Na swojim njedawnym posedźenju běchu radźićeljo zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe tydźenja w Pančicach-Kukowje wobzamknyli, zo ma so nowe twarjenje zwjazka serbsce a potom němsce popisać. Nětko bu znate, zo njeje rozsud płaćiwy, tež hdyž bě wothłosowanje za serbske popisanje na prěnim městnje jasne. Přičina tuchwilneho stawa je formalny zmylk, kotryž sta so w přihotach na posedźenje. Tema njesteješe mjenujcy na dnjowym porjedźe. Jedna z čłonskich gmejnow je po posedźenju wobzamknjenju znapřećiwiła. Radźićeljo maja tuž wo prašenju, hač na domske najprjedy serbske abo němske pomjenowanje napisaja, znowa wothłosować. To ma so w běhu wurjadneho zeńdźenja gremija stać.

Do bary na koncert

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND