Za dźěłarničku so přizjewić

pjatk, 14. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Hórnikecy. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přewjedźe wot 18. do 20. septembra molersku dźěłarničku pod hesłom „Duch industrializacije“ w Hórnikečanskej Energijowej fabrice. Wuměłski nawod změje Maja Nagelowa. Myslena je dźěłarnička za nazhonitych wuměłcow runje tak kaž za započatkarjow. Wobdźělenje płaći za młodostnych 15 eurow, za dorosćenych 40 eurow a za čłonow towarstwa 20 eurow. Dalše informacije podawa a přizjewjenja přijimuje projektowa managerka Domowiny Rejzka Krügerowa hač do 20. awgusta pod telefonowym čisłom 03591/ 550 291.

Póńdźe wo rěčne rumy

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND