Twarja nowu gratownju

srjeda, 19. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rowno (AK/SN). Wohnjowi wobornicy w Rownom dóstanu modernu gratownju. Spočatk julija su tam zběhanku swjećili, twarske dźěła derje postupuja. Nowotwar płaći něhdźe milion eurow, 70 procentow dóstanje gmejna spěchowane. Gratownja je prěni komunalny objekt, kotryž gmejna Slepo južnje železniskeje čary twari. Tule kónčinu chcyše LEAG něhdy wotbagrować, čehoždla njebu tam wjele lět ničo inwestowane. Ze swojim nowym rewěrowym konceptom pak bě so energijowe předewzaće toho wzdało.

Awto dobyła

Budyšin. We wobłuku PS-loterije Budyskeje wokrjesneje lutowarnje je žona ze Šěrachowa-Korzymja njedawno rjane myto dobyła. 78lětnu běchu do tamnišeje wotnožki pjenježneho instituta přeprosyli a jej tam dobyćerske wopismo přepodali. Rentnarka smě sej nětko awto w hódnoće hač do 29 000 eurow wupytać. Při přichodnym wosebitym wulosowanju spočatk nowembra budźe hłowne myto swójski dom.

Čita z tekstow Brězana

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND