Krabat we wobrazach

srjeda, 07. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Nowu wustajeńcu wotewru jutře, štwórtk, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazaja mólby, rysowanki a skulptury wuměłca Jörga Tauscha, kiž je za swoje wobrazy Krabata mjez druhim w Chorwatskej slědźił. Na wotewrjenju přehladki předstaji Kulowski genealoga Hans-Jürgen Schröter zajimawostki wo wosobje Janka Šajatovića (Krabata).

Twarja šćežku k jězorej

Wojerecy. Podłu statneje dróhi S 108 wot Wojerec do směra na Łaz su spočatk tydźenja kolesowansku šćežku hač k Šibojskemu jězorej twarić započeli. 460 metrow dołhi wotrězk ma hižo wobstejacy kolesowanski puć z města won a kołopuć wokoło jězora zwjazać. Hač do 15. nowembra maja twarske dźěła wotzamknjene być. Poprawom by krajny zarjad za dróhotwar a wobchad jako nošer statneje dróhi přisłušny był. Zo pak bychu projekt spěšnje zwoprawdźić móhli, je město Wojerecy režiju přewzało, rěka w nowinskej zdźělence.

Dwójny jubilej swjećili

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND