Serbski žarowanski kruh

pjatk, 09. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc. Žarowanskaj přewodźerjej Re­gina Krawcowa ze Smječkec a Tomaš Pěčka ze Sernjan poskićataj znowa serbski­ žarowanski kruh. Zetkanje budźe štwórtk, 5. nowembra, w 17 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Zajimcy měli so pola hospicneje słužby w Kamjencu pod tel. čisłom 0 35 78 / 37 43 12 abo pola Reginy Krawcoweje pod čisłom 01 74 / 7 01 94 87 přizjewić.

W maćeršćinje po fabrice

Hórnikecy. W Hórnikečanskej Energijowej fabrice wotewru 15. oktobra nowu trajnu wustajeńcu. Wopytowarjo budu tam w Budyskim wokrjesu jónkrótny elektroniski přewodnik wužiwać móc, kotryž zmóžnja wobhladanje widejofilmow a słyšenje tekstow a zwukow. K něhdźe 30 městnam w přehladce wjedu serbskich wopytowarjow tež w jich maćer­šćinje. Teksty narěčeli su maćernorěčni Serbja, kaž energijowa fabrika informuje.

Za wulět so přizjewić

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk