Adwentny kalender za dźěći

štwórtk, 19. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy. Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći we Worklecach poskići lětsa ­adwentny kalender za dźěći. Wšědnje dósta­nu wone z póštu adwentne wo­knješko připósłane. Protyčka je w třoch warian­tach za pěstowarske dźěći kaž tež za šulerjow 1. do 4. lětnika a 5. do 8. lětnika ­přihotowana. Zajimcy njech so hač do srjedy, 25. nowembra, přez link, po­daty pod www.posol.de, přizjewja. Na­drobniše informacije dóstanu woni we Worklecach pod telefonowym čisłom 03 57 96 / 8 87 07 abo e-mailnje pod .

Wustajeńcu přestorča

Budyšin. Wot 28. nowembra měješe wose­bita wustajeńca „Smjerć & ritual. Předstawizniske chowanja pola Delnjeje Kiny“ zajimcow do Muzeja Budyšin wabić. Techniskich přičin dla pak dyrbja swoju přehladku přestorčić. Kaž muzej zdźěli, pokazaja ju tuž wot 15. oktobra 2022 hač do 15. januara 2023. Tule wosebitu wustajeńcu prezentuje Budyski muzej w kooperaciji z Kamjeničanskim statnym muzejom za archeologiju a ze Sakskim krajnym muzejom za archeo­logiju.

Koncert wotprajeny

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND