Bjesada po nowym puću

srjeda, 23. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (BD/SN). Korony dla njemóžachu Drježdźanscy Serbja swoje decemberske zetkanje wot wobliča k wobliču přewjesć. Tuž so předwčerawšim digitalnje zhromadźichu, kóždy doma za kompjuterom abo smartfonom. Dźesać stajnych wobdźělnikow a dwaj hosćej z Choćebuza su so na bjesadźe towarstwa Stup dale wobdźělili, rozjimujo swoje naležnosće w maćernej hornjo- a delnjoserbšćinje. Přezjedni sej běchu, zo dyrbjeli serbske institucije, medije a towarstwa hladajo na infekciske połoženje wjace digitalnych poskitkow wuwiwać a je wšitkim Serbam, wosebje dźěćom a młodostnym, z hudźbu a filmom runje tak kaž z literaturu a dźiwadłom poskićić. Drježdźanska bjesada w maćernej rěči chce dale po nowym digitalnym puću ­kročić. Přichodnu 11. januara tuž znowa online přewjedu.

Zarjadnišća dale začinjene

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk