Zachod na kěrchow zrunany

póndźela, 11. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka. Pilni pomocnicy, wobydlerjo a někotři gmejnscy radźićeljo, su tele dny w Brězowce (Halbendorf) zachod na kěrchow runali. Přijězd je nětko tež za tych bjez problemow móžny, kotřiž su z chorobnym stołom po puću. Zdobom su kěrchowske wrota wobarbili. Wjesnja­nosta Helmut Krautz (SPD) dźakowaše so na posedźenju gmejnskeje rady wšěm na akciji wobdźělenym.

Sobuskutkowacy pytani

Pančicy-Kukow. Klóšter Marijina hwězda tuchwilu planuje lětuši klóšterski a swójbny swjedźeń 13. junija přewjesć. Na njón chcedźa přeprosyć zaso regionalne towarstwa, zwjazki, kulturne skupiny a wuměłcow. Ći móža so na jewišću a towarstwowych wikach předstajić. ­Zdobom chcyli přirodowe wiki z wudźěłkami wikowarjow a rjemjeslnikow ­wuhotować. Zajimcy móža so hač do 28. februara na internetnymaj stronomaj www.csb-miltitz.de abo www.marienstern.de přizjewić.

Podpěruja potrěbnych

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND