Sebjewědomje zwučować

srjeda, 13. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Doris Kasper chce ze swojim poskitkom sebjewědomje ludźi skrućić, zo njebychu so w swojej kreatiwiće wobmje­zować dali. To je wobsah jeje skutkowanja jako trenarka, wo kotrymž tež na swojej internetnej stronje www.dieideengeberin.de rozprawja. Studowana ­archeologowka bě wjacore lěta mějićelka dožiwjenskeho statoka w Ćisku. Mjeztym je wona dwě dźěćacej knize wudała, jednu w LND.

Njezapłaćomne wuměnjenja

Zhorjelc. Kwalita žiwjenja, rumy swobody, kreatiwita, angažowani ludźo, zajimawy dźěłowy swět a z njezapłaćomne by­dlenja zwonka wulkoměstow su wobsah internetneho poskitka pod hesłom kraj, kotryž njemóžeš zapłaćić (www.unbezahlbar.land.de). Iniciatiwa Zhorjelskeho wokrjesa předstaja tam mjez druhim předewzaća a přemysłownišća. Tuchwilu zajimuja wužiwarjow předewšěm regionalni poskićerjo a jich wudźěłki.

Nowe rjadowanje za šulu

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND