Wo aktualnych prašenjach

pjatk, 12. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Wo aktualnej situaciji, wo kritikach na šćěpjenskej akciji a wo móžnych wupućach diskutuje póndźelu, 15. februara, wot 18 hodź. zapósłanča Zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica) online ze sakskim krajnym předsydu strony ­Stefanom Hartmannom, nowinskim rěčnikom sakskeho DRK dr. Kaijom Kra­nichom a z Budyskim měšćanskim radźićelom Lěwicy Steffenom Grundmannom. Zarjadowanje wusyłaja na faceboo­kowej stronje zapósłanče pod adresu www.facebook.com/caren.lay. Prašenja a pokiwy móža zajimcy přez komen­tarnu funkciju mjenowanym wosobam posrědkować.

Kofej w blidarni

Budyšin. Serbski ludowy ansambl přeprosy zajutřišim, 14. februara, w 16 hodź. na digitalny kofej w blidarni ansambla. Alena Farkašowa a Rüdiger Žur, spěwarjej chóra Serbskeho ludoweho ansambla, prezentujetaj hižo wot 80tych lět ptačokwasne programy na jewišću. Lětsa staj wonaj archiwy překramosćiłoj a mataj tu abo tamnu stawiznu k powědanju, kiž staj samaj dožiwiłoj. Wobhladać móža sej zajimcy tónle poskitk na youtube-kanalu Serbskeho ludoweho ansambla.

Nominuja kandidata

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND