Knihi dale wupožčeja

štwórtk, 25. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Hinak hač hišće minjene dny planowane, njemóže Budyska měšćanska biblioteka stupaceje ličby natyknjenjow z koronawirusom dla wočinić. Přiwšěm je tam dale móžno sej knihi wupožčić. Móžno je to mjez druhim přez hornjołužiski wupožčowanski zwjazk Onleihe. Ze streamingowej słužbu Filmfriend poskićeja nětko tež wulki ličbu ­filmow a dokumentacijow. Štóž chce dale prawu knihu w rukomaj dźeržeć a ju čitać, móže swoje přeća bibliotece spo­srědkować a sej skazane knihi po terminje wotewzać. Wotběžane bibliotekowe wupokazy hodźa so za čas zawrjenja telefonisce podlěšić, nowe hodźa so po samsnym puću skazać.

Wirtuelnje do muzeja

Kamjenc. Hišće hač do 11. apryla pokazuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy wosebitu wustajeńcu wo kóncu lodoweje doby we Łužicy. Njedźelu, 28. měrca, w 14 hodź. poskića tam wirtuelne wodźenje po přehladce z archeologowku Hannah Knittel. Zajimcy njech přizjewja so najpozdźišo hodźinu do spočatka wodźenja pod .

Nowy błyskać nastajili

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND