Poskićeja darmotne testy

póndźela, 29. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Smochćicy. Caritas je wot dźensnišeho z mobilnym testowanskim teamom w Hornjej Łužicy po puću. Mjez druhim su za testowanje slědowace městna předwidźane: Chrósćicy, Halštrow, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Róžant. Dalše kruće zaměstnjene testowanske centrumy su w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena, w Kamjenskim běrowje Carity (Zapadna 22), w sportowni w Słónkecach (Schlungwitz) w gmejnje Dobruša-Huska a we Wjelećanskej nowej sportowni. Zajimcy móža termin za testowanje online přizjewić, a to pod www.lkbz.de/testmobilkamenz. Kóždy wobydler ma prawo, so jónu wob tydźeń darmotnje testować dać. K terminej dyrbi kóždy swoju chipowu kartku cho­robneje kasy sobu přinjesć. Za kóždy ­negatiwny wuslědk wupisaja certifikat, kiž přewostaja digitalnje abo na papjerje. Ludźo ze symptomami chorosće njesmědźa na test přińć, ale dyrbja so swojemu domjacemu lěkarjej předstajić.

Město přewozmje kupjel

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND