Wopominaja M. Rostoka

wutora, 20. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Huska. Hušćanska wosada wopomina jutře, srjedu, wučerja Michała Rostoka składnostnje jeho 200. narodnin. W 17 hodź. zahaji so nyšpor w cyrkwi. Přizamknje so postrowna hodźina z krótkimi přinoškami wo Rostoku. Swjatočnosć zakónči so na kěrchowje při wobnowjenym rowje Rostoka. Michał Rostok narodźi so w lěće 1821 w Bělšecach. Wot 1837 do 1841 wopyta Krajnostawski wučerski seminar w Budyšinje. Skutkowaše štyri lětdźesatki jako wučer w Drječinje. Wón wuwiwaše serbsku přirodowědomostnu terminologiju a běše insektowy slědźer europskeho wuznama. Rostok wumrě 1893 w Husce. 1997 postaji jemu Maćica Serbska nowy narowny pomnik na Hušćanskim kěrchowje.

Diskutuja online

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND