Wikowarjo su zbožowni

póndźela, 07. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Pod dodźerženjom wotpowědnych konceptow hygieny móža zajimcy w Budyšinje zaso bjez wobmjezowanjow nakupować a so w hosćencach posłu­žować dać. To wšak su ludźo kónc ty­dźenja ­hižo dosć derje a rady wužiwali, zdźěli Budyske měšćanske zarjadnistwo. Wobchody města kaž tež w Centeru na Žitnych wikach nětko krok po kroku zaso swoje durje wotwěraja.

Serbske blido zaso prezencne

Drježdźany. Towarstwo Stup dale a iniciatiwa Serbow w Drježdźanach přeprošatej zaso na prezencne Serbske blido w sakskej stolicy. Wone budźe srjedu, 9. junija, w 19 hodź. w korčmje The Red Rooster (Čerwjeny honač) na Rähnitzowej 10. Wo tym je so wón z předsydku towarstwa Jadwigu Pjacec dorozumił. Zetkać chcedźa so za wulkim blidom na dworje pod arkadami hosćenca w baroknej štwórći Noweho města blisko galerije Holgera Johna. Předpisy w zwisku z pandemiju maja so wězo wobkedźbować. Zajimcy njech Benediktej Dyrlichej hač do jutřišeho, 8. junija, we 18 hodź. swoje wobdźělenje signalizuja, a to pod tel. čo. 0177/457 66 95.

Informuja we woknje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk