Zaso płuwać hić

pjatk, 18. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc. Přichodnu póndźelu, 21. junija, wotewru Kamjensku kupjel tež zaso za wopytowarjow a towarstwowy sport. Šulerjo poskitk hižo wjacore tydźenje ­zaso wužiwaja. Płuwać móža zajimcy tam zaso w zwučenych časach, nimo srjedy. Tón dźeń je kupjel stajnje za­wrjena. Sawnu wopytać njeje płaćiwych postajenjow korony dla móžno. Wosebity poskitk maja pjatk wot 9.45 do 10.45 hodź. To su předewšěm rentnarjo do hale přeprošeni. W hali pak njemóža zajimcy jeničce čary płuwać, ale móža tež wulke suwadło a dalše poskitki zabawneho razu wužiwać.

Dalše wolóženja čitarjam

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND