W prózdninach do muzeja

srjeda, 27. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. „Baje, baje, bachu ...“, rěka dalši prózdninski poskitk Budyskeho Serbskeho muzeja jutře, štwórtk, wot 10 hodź. Při tym steja sćinowe bajki w srjedźišću. Wobdźělić móža so zajimcy, kotřiž za­móža bajki bać a je tež pokazać. W Serbskim muzeju móža woni swójske sći­nowe dźiwadło a figury paslić. Přizje­wjenja přijimuja e-mailnje pod adresu ticket@­sorbisches-museum.de abo pod telefonowym čisłom 03591/270 87 00.

Wotewru wustajeńcu

Budyšin. Rězbarstwo Alojsa Šołty ze Žuric steji w srjedźišću noweje wustajeńcy Budyskeje Serbskeje kulturneje infor­macije, kotruž tam pjatk, 29. oktobra, w 17.30 hodź. wotewru. Pod hesłom „Korje­nje – swětło w rjadźe – swobodne kreacije z drjewa“ pokaza serbski wuměłc přehlad swojeho tworjenja a jednotliwe eksponaty a jich nastaće rozłoži. Wopytowarjo maja płaćiwe hygieniske posta­jenja wobkedźbować. Za zarjadowanje płaći prawidło 3G. Wšitcy zajimcy su na wotewrjenje zajimaweje přehladki wutrobnje přeprošeni

Čita z druheje knihi

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk