Jutře žana woda

póndźela, 01. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor. Dokelž jutře, wutoru, w Bora­necach hłowny wodowód ponowja, we wjacorych wsach Radworskeje gmejny domjacnosće w času wot 8 do 17 hodź. žanu wodu njezměja. Mjez druhim po­trjechi to Radwor samy, ale tež Kamjenej, Haj, Bronjo, Łupoj, Lutobč, Chasow, Měr­kow­, Miłkecy a dalše wsy. To samsne płaći­ w Njeswačanskej gmejnje za Łahow, Zarěč, Łupjansku Dubrawku a Łuh. Wobydlerjo měli sej za jutře trěbnu wodu do bowow pjelnić. Hdyž budźe nowy wodowód přizamknjeny, móže krótkodobnje k zamućenju wody dóńć.

Z techniku wobchadźeć wuknyć

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk