Wobchod sobotu wočinjeny

srjeda, 24. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Wobchod klóštra Ma­rijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje budźe­ wšitke štyri adwentne soboty stajnje wot 10 do 16 hodź. wotewrjeny, tak zo móža so ludźo za tym abo tamnym darom pod hodownym štomom rozhladować. Zastup do wobchoda maja woni jenož po prawidle 2G.

Zarjadowanja wotprajene

Smochćicy. Aktualneho koronoweho po­łože­nja dla je Smochčanske kubłanišćo swj. Bena rozsudźiło, najprjedy raz hač do kónca januara 2022 wšitke prezencne zarjadowanja wotprajić. Za přenocowanja słužbnych a nuznych priwatnych přičin dla kaž tež za zarjadowanja, kotrež dyrbja so wěstotnych přičin a pandemije dla přewjesć, wostanje kubłanišćo dale wotewrjene. Přistup rjaduja w tym padźe po prawidle 2G+. To rěka, zo maja šćěpjeni a wotchorjeni přidatnje aktualny negatiwny koronatest předpołožić, jeli chcedźa so wobdźělić.

Kupjel zawrjena

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND