Biblioteka dale wočinjena

wutora, 30. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Budyska měšćanska biblioteka ze swojimi třomi stejnišćemi je dale woči­nje­na. Tež jězbna kniharnja dale po regularnym planje jězdźi, a w dźěćacej biblio­­tece so tohorunja na małych čitarjow wjesela. We wšěch wobłukach płaći za wopytowarjow wot 16 lět prawidło 3G. Wotpowědny dopokaz kaž tež dokument k legitimaciji maja woni předpołožić. Wopyt w bibliotece pak měł tak krótki kaž móžny być. Na čitanskej žurli dźěłać je dowolene. Wupožčene knihi, CDje a DVD­je wróćić móžeš we wosebitym kašći­ku před zachodom do biblioteki na Hrodowskej 10. Archiwny zwjazk je pod prawidłom 2G wočinjeny. Zajimcy dyrbja so do toho přizjewić.

W zarjadnistwje płaći 3G

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk