Serbske popołdnjo tež lětsa

pjatk, 06. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wochozy. Po lońšim wuspěšnym serbskim popołdnju we Wochožanskim parku błudźenkow chcedźa tam tajke zarjadowanje lětsa znowa přewjesć. Wone wotměje so njedźelu, 8. meje, wot 14 hodź. Za to je Smjerdźečanska rejwanska skupina nowy program nazwučowała, kotryž nałožk mejemjetanja předstaji. Kaž organizatorojo zdźěla, pojěcha mejski kral z kralownu na konju po parku.

Wotewru přehladku

Wojerecy. Nowu wosebitu wustajeńcu „Manfred Vollmert – metalowy design“ wotewru njedźelu, 8. meje, w 10.30 hodź. w kaminowej stwě Wojerowskeho hrodu. W přehladce prezentuja dźěła Židźinskeho wuměłca z jeho dlěje hač 50 lět trajaceho kreatiwneho tworjenja. Twórby Manfreda Vollmerta su kruty wobstatk wuměłskeho wobraza Wojerec, regiona a mnohich dalšich městow. Dale widźeć budu jeho plastiki a nadawkowe dźěła za sakralne rumnosće.

Poradźuje darmotnje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND