Na mejemjetanje

pjatk, 20. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Konjecy: 21. a 22. meje swjeća w Konjecach zaso wjesny swjedźeń. Započatk je sobotu w 16 hodź. z dźěćacym swjedźenjom pod hesłom „wohnjowa wobora“. Tu chcedźa překwapić mały, ale tež starši publikum. Snano dyrbja wohnjowi wobornicy na alarm chwatać? Njedźelu dopołdnja wotměje so wubědźowanje čestnohamtskich wohnjowych woborow ­wokolnych wsow. Wjeršk swjedźenja je njedźelu w 14.30 hodź. mejemjetanje młodźiny w Šunowje. K zakónčenju w 16.30 hodź. budźe požohnowanje noweho wohnjowoborneho awta. Zastupjerjo wokrjesa a gmejny je wobornikam oficialnje přepodadźa.

Hórki: Wjesne towarstwo a Hórčanska młodźina přeprošujetej sobotu, 21. meje, wot 17 hodź. na mejemjetanje. Běhej wo wjeršk meje přizamkny so program wjesnych dźěći a mejska reja młodźiny. Wječor su wšitcy witani na spěwny wječork ze skupinu „Brankački“.

Chrósćicy: W Chrósćicach poběža młodźency hižo w 16 hodź. za wjerškom meje. Wjeselće so na zhromadne popołdnjo z kofejom a tykancom. K zabawje hudźa Chróšćanscy muzikanća. Na dźěći čaka skakanski hród. Dale přihotuja za wšitkich přitomnych tombolu, livestream na kopańcu a reje.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND