Informuja wo projekće

pjatk, 12. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Konjecy. Dalše zjawne informaciske zarjadowanje wo Němskim centrumje za astrofyziku (DZA) wotměje so wutoru, 16. awgusta, wot 17.30 hodź. při Konječanskim towarstwowym domje. Tam chcedźa fachowcy ze zajimowanymi wobydlerjemi zhromadnje grilować, jim mjez druhim wuslědki proboweho točenja na kromje Konjec rozłožić a na pra­šenja wopytowarjow wotmołwjeć. Kónc septembra Zwjazk wo projekće rozsudźi.

Swjeća ekumenisku namšu

Zły Komorow. Dźěłowa skupina Serbska namša kaž tež Złokomorowska ewangelska a katolska wosada přeprošuja na serbsko-němsku ekumenisku namšu, kotraž budźe njedźelu, 14. awgusta, w 14 hodź. w Złokomorowskej Serbskej cyrkwi. Liturgiski nawod změjetaj fararjej Manfred Schwarz a Udo Jäckel. Čitaja Günter Pawliš, dr. Hartmut Leipner a dr. Madlena Norbergowa. Po namši budźe zhromadny kofej ze spěwnej skupinu Přěza.

Na dworowy swjedźeń

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND