Wotewru wustajeńcu

pjatk, 09. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přeprošuje wšitkich ­zajimcow cyle wutrobnje na wotewrjenje wustajeńcy „ZYNK & BARBA“ póndźelu, 12. septembra, w 17 hodź. do Budyskeho Serbskeho domu. Wustajeńca pokazuje wuslědki molerskeje dźěłarnički, kotrež nastachu pod nawodom Maje Nageloweje składnostnje IX. mjezynarodneho festiwala dudakow w Slepom a wokolinje. Swoje twórby pokazaja mjez druhim Marko Bruk, Ludmiła Bizoldowa, Mario Ošika a Horst Jurtz.

Do mištrownje pohladać

Wóspork. Najwuchodniša awtodróhowa mištrownja Němskeje swjeći sobotu, 10. septembra, swoje 25lětne wobstaće. Při tej składnosći přewjedu wot 11 do 16 hodź. dźeń wotewrjenych duri. Wšitcy zajimowani wobydlerjo su přeprošeni sej techniske připrawy mištrownje wobhladać a w rozmołwach wjace wo zdźěla strašnym dźěle na awtodróze zhonić. 35 sobudźěłaćerjow stara so wo wotrězk A 4 wot Ohorna hač k pólskej mjezy. Wo ćělne derjeměće budźe sobotu postarane. Swjedźeń budźe na ležownosći mištrownje, Zufahrtstraße 12. Přizjewjenje za dźeń wotewrjenych duri trěbne njeje.

Tuńšo do kina

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND