Na farmje warić

wutora, 27. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. We Wojerowskim centrumje za zežiwjenje a zela Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wotměwaja jutře dalše zarjadowanje w rjedźe „Klewernje a kreatiwnje warić“. Pod hesłom „Nazymska kuchnja połna witaminow“ nastanje na dźěćacej a młodźinskej farmje tři- do štyridźělny meni. Předewšěm z regionalnych a sezonalnych produktow móža zajimcy wšelke jědźe warić. Štóž chce so wobdźělić, njech so pod telefoniskim čisłom 03571 979164 abo emejlnje pod přizjewi. Popłatk płaći sydom eurow.

Na čitanje do Hrodźišća

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND