Wódny muž na pućowanju

pjatk, 30. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wodowe Hendrichecy. Serbske šulske towarstwo přeprošuje serbske dźěći a swójby, bydlace w Hornjej a Delnjej Łužicy, na zhromadny kónc tydźenja. Tón wotměwa so 21. do 24. oktobra w dźěćacym wočerstwjenišću Querxenland we Wodowych Hendrichecach. Lětsa steji zetkanje pod hesłom „Wódny muž na pućowanju“. Přinošk na swójbu z połnym zastaranjom wučinja 240 eurow. Přizjewjenja su hač do 14. oktobra 2022 pod mejlowej adresu móžne. Dalše informacije za zajimcow steja na webstronje SŠT.

Dalše šćěpjenje bórze móžne

Budyšin. Wot 4. oktobra budźe móžno so ze šćěpiwom šćěpić dać, kotrež je na wšelake omikron-warianty koronawirusa přiměrjene. Za to poskićeja šćěpiwo předewzaća BionNTech/Pfizer. Zo bychu čakanske časy pomjeńšili, su šćěpjenja jeno z předchadźacym terminowym dojednanjom přez onlinowy portal móžne, kaž Němski Čerwjeny křiž tele dny zdźěli. Rjadowanje płaći za wšitke prěnje, druhe abo dalše šćěpjenja. Terminy hodźa so knihować pod .

Třinarodny fachowy forum

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND