SLA koncertuje na česć Nagela

wutora, 15. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. „Pěseń moja, pozběhń so“ je hesło komorneho koncerta na česć Jana Pawoła Nagela jutře, srjedu, w 17 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho ludoweho ansambla. Składnostnje 25. posmjertnin Nagela, jednoho z najwuznamnišich serbskich komponistow 20. lětstotka, zetkataj so pianistka Liana Bertókowa a tenor Pětr Cyž, zo byštaj zhromadnje na komponista spominałoj. Wuchadźišćo je Nagelowa awtobiografija „Dźě­ćatstwo w Złyčinje“, wušła 1993 w LND. W komornym programje so lubozne ­wopisowanja Nagela swójskich kaž tež twórbow hudźbnych rowjenkow a pućrubarjow hudźbnje wobrubja.

Radźićeljo wuradźuja

Chrósćicy. Přichodne posedźenje Chróšćanskeje gmejnskeje rady wotměje ­so štwórtk, 17. nowembra, w 19 hodź. w gmejnskim a kulturnym centrumje. W zjawnym dźělu póńdźe mjez druhim wo dalše planowanje narunanskeho twara gratownje Chróšćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory.

Pytaja sobuskutkowacych

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND