Adwentno-literarny wječor

pjatk, 09. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy. Hudźbno-literarne čitanje z awtorku Měranu Cušcynej a z komponistom Janom Cyžom za klawěrom dožiwja wopytowarjo jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Ze swojimi cunimi adwentnymi stawiznami kaž „W Hodźanach“, „Jandźe­lina“ abo „Flockdownkino“ přihotuje ­Měrana Cušcyna publikum tak prawje na hody. Ale tež na dalše zabawne powědančka, na stawiznički wo ludźoch a humorno-skurilne wobkedźbowanja wšědneho dnja smědźa so zajimcy wjeselić.

Z horcym winom pomhać

Budyšin. Z wosebitym stejnišćom je wot dźensnišeho hač do njedźele towarstwo „Witajće w Budyšinje“ na Budyskich ­adwentnych wikach zastupjene. Na Bohatej hasy napřećo drogeriji DM poskićuja horce wino kaž tež wot ćěkancow zhotowjene hodowne dariki. Tež rozmołwy budu při stejnišću móžne. Dobytk budźe na dobro dźěławosće towarstwa.

Na wiki do klóštra

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND