Za twarskich zajimcow

štwórtk, 15. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy. Mału nowotwarsku štwórć ze sydom ležownosćemi chce Njebjelčanska gmejna w Serbskich Pazlicach přihotować. Prjedy hač móža dokładnišo planować, dyrbja dopokazać, zo je za wšitke ležownosće zajimcow. Jednotliwe parcele su mjez 1 000 a 1 700 kwadratnymi metrami wulke. Zajimcy njech so hač do kónca lěta w Njebjelčanskim gmejnskim zarjadnistwje pod adresu přizjewja.

Wiki na twjerdźiznje

Mortkow. Na adwentne wiki přeprošuja sobotu a njedźelu, 17. a 18. decembra, na Jakubecec twjerdźiznu do Mortkowa, a to wot 13 do 19 hodź. Na wopytowarjow čakatej wustajeńca Božich narodkow a přehladka hodownych štomow. ­Dźěći budu z wosebitej železnicu sobu jězdźić abo na konju jěchać móc. Dale změja adwentny hudźbny program a klankodźiwadło. Zastup płaći šěsć ­eurow. Fanojo kopańcy budu na wo­běmaj dnjomaj małe a wulke finale ­ko­parskich swětowych mišterstwow ­hladać móc.

Koncertuja w cyrkwi

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND