Radźićeljo wuradźuja

wutora, 17. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant. Předstajenje přizwoleneje twarskeje naprawy a doby realizowanja nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje budźe jedna z temow přichodneho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant štwórtk, 19. januara, we 18.30 hodź. w sydarni gmejnskeho zarjada w Róžeńće. Dale póńdźe wo busowe zastanišćo w Hrańcy a wo popłatki za Ralbičansku sportownju.

Na popołdnjo za swójby

Budyšin. „Barby rejuja!“ rěka hesło popołdnja za swójby, na kotrež pře­proša Budyski Serbski muzej njedźelu, 22. januara. Zarjadowanje wotměje so we wobłuku wuměłskeje wustajeńcy „Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk“. Wot 15 hodź. čaka na wopytowarjow wotmě­njawy program. Zajimcy budu so móc po wustajeńcy wodźić dać, mały ­pokład pytać, so z wuměłskim paslenjom k temje mozaik zaběrać a rejwać. Štóž ma lóšt, njech sej drastu ze swojej najlubšej barbu zwoblěka, přetož hesło rěka „Barby rejuja“.

Pytaja rjemjeslnikow

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND