Čitaja basnje Lorenca

srjeda, 12. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Towarstwo přećelow Smolerjec kniharnje přeproša na literarny wječor štwórtk, 13. apryla, w 19 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. W srjedźišću ­steji zběrka basnjow Kita Lorenca „Es war nicht die Zeit“. Wona podawa dohlad do wšitkich tworićelskich dobow basnika. Prěni raz wozjewjene su basnje ze zawostajenstwa Lorenca kaž tež do němčiny přenjesene basnje ze zwjazka „Zymny kut“. Jan Cyž wječor hudźbnje wobrubi.

Předawaja kinowe křesła

Budyšin. Wot přichodneho tydźenja chcedźa wulku žurlu Budyskeho kina ponowić. Na wšitkich tamnych žurlach dale zwučene kinowe filmy pokazuja. Dokelž dyrbja wulku žurlu dospołnje wurumować, poskićuja w njej kinowe křesła na předań. Štóž je tajke křesło dawno hižo raz doma měć chcył, dyrbjał tule šansu přichodnu njedźelu, 16. apryla, wot 10 do 14 hodź. wužić. Kinowe křesło płaći 20 eurow, zepěru za ruku přewostajeja za pjeć eurow.

Wothłosuja wo namjetach

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND