Wo podrywanju demokratije

wutora, 13. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow. „Kedźbu pasle! Kak prawicarscy ekstremisća a reichsbürgerojo demokratiju podrywaja“ rěka hesło zarjadowanja, kotrež wotměje so srjedu, 14. junija, wot 19 hodź. w Kulowskim Jakubetzowym wustawje. Referentaj budźetaj dr. Harald Lamprecht, społnomócnjeny za prašenja swětonahlada Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje, a Christian Schäfer, ze Syće za demokratiju a wšelakorosć w Budyskim wokrjesu.

Přednošuje wo Klukšu

Klukš. Wo Klukšu jako mjezynarodnym nabožnym centrumje we 18. lětstotku přednošuje historikarka w Serbskim instituće dr. Lubina Malinkowa srjedu, 14. junija, w 19.30 hodź. w Klukšanskej cyrkwi. W srjedźišću přednoška steja Klukšanski seminar a z nim zwjazane wosobiny a podawki. Wobliwowane wot Fran­ckowych wustawow w Halle a Bratrowskeje jednoty w Ochranowje nasta w Klukšu seminar, na kotrymž so němscy, serbscy a čěscy duchowni a wučerjo wukubłachu. Chowancy seminara přełožichu nimo toho knihi do serbšćiny a přihotowachu šulerjow na wopyt wyšeje šule. Přednošk wotměje so w němskej rěči.

Při pomniku rjedźa

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND