Brigada swjeći narodniny

póndźela, 04. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Swój 75. jubilej chce 1. serbska kulturna brigada 1. junija wo­swjećić. Wotnětka su kartki za zarjadowanje za wšěch něhdyšich brigadnikow a tych, kiž čuja so z brigadu zwjazani, při kasy SLA kaž tež w online-shopje ansambla na předań. Zajimcow wočakuja zabawny swjedźenski program kaž tež kulinariske chłóšćenki. Nad narodninskimi darikami w formje přinoškow bychu so brigadnicy wjeselili.

Darmotne poradźowanja

Budyšin. Krajny rada frakcije Lěwicy ­Hajko Kozel poskićuje zaso darmotne ­socialne poradźowanja w byrgarskim běrowje Lěwicy. 5. měrca je wón wot 15 do 17 hodź. na Šulerskej hasy 10 w Budyšinje. Poradźowanje poskićuje Kozel w kóždej wolenej rěči, na přikład tež w rušćinje a ukrainšćinje. Wón ludźi wosebje k tomu namołwja tež serbsce rěčeć. Zamołwići proša wo telefoniske přizjewjenje pod telefonowym čisłom 035932 363727.

Čerstwe produkty sej nakupić

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND