Wobornicy a hosćo přeprošeni

srjeda, 08. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant. Wohnjowe wobory zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe a susodne wobory swjeća pjatk, 10. meje, dźaknu Božu mšu k swjedźenjej swja­teho Floriana. Wona započnje so w 19 hodź. w Róžeńčanskej hnadownej ­cyrkwi. Wšitcy wobornicy kaž tež hosćo su k tomu přeprošeni. Lětuši organizator Božeje mšě je gmejnska wohnjowa wobora Ralbicy-Róžant.

Zhromadnje spěwaja

Budyšin. Wjednistwo Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) přeprošuje na dalše terminy za zhromadne ­spěwanje, a to 21. meje, 4. junija, 2. julija, 6. awgusta a 3. septembra. Zajimcy zet­kaja so wot 18 do 20 hodź. w chórowej rumnosći Serbskeho ludoweho ansambla. Organizatorojo wokoło Lubiny Žurec-Pukačoweje nadźijeja so mnohich wopytowarjow.

Jutře na kupu

Radwor. Na jutřišim dnju muži móža sej skupinki kolesowarjow mjez druhim na Radworsku kupu dojěć. Wot 10 hodź. witaja tam wopytowarjow z live hudźbu, chłódnymi napojemi a kulinariskimi wosebitosćemi. Kaž kupowe zjednoćenstwo zdźěli, su tež cyłe swójby witane.

Na wjesny swjedźeń

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND