Akwa-fitnes za samodruhich

pjatk, 14. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Akwa-fitnes za samodruhich Wojerecy. Wot 19. junija poskićuje team porodneje pomocy Klinikuma łužiska jězorina akwa-fitnes-kursy za samodruhe žony wot 24. tydźenja samodruhosće. Kursy pod nawodom fachowcow skrućeja ćěło a dušu přichodnych maćerjow. Wone wotměwaja so w basenku dnjoweje kliniki HOY-REHA na Kastanijowej 20 we Wojerecach, stajnje srjedu w 13 hodź. 5 terminow płaći 40 eurow. Přizjewić móžeće so telefonisce pod 03571 445511. Wobdźělnicy njech přinjesu wupjelnjeny a podpisany přizjewjenski formular sobu, kotryž namakaće pod slědowacym linkom jako download: www.sana.de/seenlandklinikum/aquafitness

Prózdninske dny z wnučkami

Smjerdźaca. Serbske šulske towarstwo přeprošuje dźěći w starobje wot 6 lět a jich wowki a dźědow na prózdninske dny do Kulturneho domu w Smjerdźacej a to wot 22. do 24. julija wšědnje mjez 9 a 15 hodź. Wobdźělenski popłatk je 30 eurow na dorosćeneho, 25 eurow na dźěćo. Přizjewće so prošu telefonisce pod: 0175-9548505 abo z mejlku pod

Na „Kofej w třoch“ do muzeja

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND