Ze słowjanskich žórłow čerpał

štwórtk, 10. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Skupina Přezpólni je sobotnu swjedźensku akademiju Maćicy Serbskeje w Serbskim muzeju wobrubiła.  Foto: SN/Maćij Bulank Skupina Přezpólni je sobotnu swjedźensku akademiju Maćicy Serbskeje w Serbskim muzeju wobrubiła. Foto: SN/Maćij Bulank

Wo swjedźenskej akademiji Maćicy Serbskeje na česć Jana Arnošta Smolerja

Swjedźenska akademija, wuhotowana wot Maćicy Serbskeje składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja minjenu sobotu w Budyskim Serbskim mu­zeju, je přitomnym wuwědomiła, kak běchu dožiwjenja w słowjanskich krajach a spomóžne styki do nich žiwjenje a skutkowanje wuznamneho wótčinca wobwliwowali. Předsyda Domowiny Dawid Statnik měješe w swojim witanju fakt tychle Smolerjowych poćahow za korjenje dźensnišich zwiskow Domowiny w Federalistiskej uniji europskich narodnych mjeńšin a w mjeńšinowej radźe. Referentce stej to mjez druhim konkretnje na jednanju Smolerja zwobrazniłoj: Marka Cyžowa hladajo na wuwiće serbskeje hudźby a Trudla Malinkowa z wuskutkami na Smolerjec swójbu.

Nastork z čěskeho Turnova

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Zastupjerjo serbskich towarstwow a institucijow su do swjedźenskeje akademije na Smolerjec rownišću na Budyskim Hrodźišku wěnc a kwěćele połožili.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND