Za grafitijowy projekt so přizjewić

pjatk, 27. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (rw/SN). Třěšny zwjazk Serbow Domowina přeproša dypkownje do lětnjeho časa serbskich młodostnych wot 14 lět na interkulturny projekt „Krabat between us“, kotryž wotměje so w juniju a awgusće w Budyskim Kamjentnym domje. Serbscy, němscy a syriscy młodostni zaběraja so tam na kreatiwne wašnje z pomocu grafitijoweho rysowanja z historiskej a bajowej figuru Krabata, ze swójskej kulturu a wiziju wo zhromadnym Krabatowym swěće w přichodźe. Zahajenske zarjadowanje wotměje so srjedu, 1. junija, w 17 hodź. w Kamjentnym domje. Młodostni měli sej dale zaplanować přihotowanske dny w juniju, kotrež su stajnje póndźelu, a to 6., 13. a 20. junija wot 16 do 19 hodź.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND