Spušćomna a sprawna

pjatk, 10. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
 Rejza Šołćina SN/Maćij Bulank Rejza Šołćina SN/Maćij Bulank

Wona je sej swěrna wostała: Jeli so socialnopolitisce abo narodnostnopolitisce něšto hiba, so Rejza Šołćina sobu zarjaduje, dalokož jej to mocy dowoleja. Tež na njedawnym zarjadowanju zwjazkoweho zjednoćenstwa etniske mjeńšiny pola strony Lěwicy ze zastupjerjemi iniciatiwneje skupiny Serbski sejm je so wuměnkarka nastupajo Domowinu a samostatny serbski parlament wuprajiła. Jutře, 11. junija, swjeći Rejza Šołćina w Budy­šinje pjećawosomdźesaćiny.

Rejza Šołćina je jedne z pjeć dźěći Šěrakec­ swójby ze Zejic a chodźeše w Chrósćicach do šule. W młodych lětach bu 1951 wjesnjanostka w Zejicach, po tym w Pančicach. Spóznawši jeje spušćomnosć a sprawnosć jej ludźo radźachu stać so ze sudnicu. Nowemu wužadanju wote­wrjena započa wona 1953 prawnistwo na zarjadniskej akademiji w Babelsbergu studować. Dwě lěće pozdźišo wotzamkny studij na Humboldtowej uniwersiće a bu prěnja serbska sudnica we Łužicy. Hač do lěta 1990 sudźeše w Budyšinje. Njepostupowaše pak ženje bjez hnady a čłowjeskeho rozuma.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND