Najrjeńša meja w Kokrjowje

srjeda, 29. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica spyta hižo dlěši čas wosebje młodych ludźi z němsko-serbskich wsow do swojeho dźěła zapřijeć. Zo by so to radźiło, organizuja tam mjez druhim wubědźowanja. Tak zarjaduja koparski turněr wo pokal Domowiny abo – mjeztym 20. raz – młodźinski wolejbulowy turněr, tohorunja wo pokal Domowiny. A k tomu słuša tež wubědźowanje wo najrjeńšu meju, kotrež přewjedźechu tam mjeztym wosme lěto w zamołwitosći Domowinskeho młodźinskeho aktiwa a redakcije delnjoserbskeho tydźe­nika Nowy Casnik.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND