Wučerka a kulturnica z ćěłom a dušu tehdy kaž dźensa

pjatk, 01. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Róža Pinkawina Foto: SN/ M. Bulank  Róža Pinkawina Foto: SN/ M. Bulank

„Bjer sej Kurfürstec Róžu za přikład“, poruči mi w młodych lětach mój dźěd, ně­hdyši Radworski šulski nawoda Jan Andricki. Što bě jeho k tomu pohnuło?

Do serbskeje pjekarskeje swójby z třomi dźěćimi narodźena běše wona hižo jako šulerka tamnišeje šule njewšědnje zwědawa. Wučer Pawoł Delan podawaše jej tuž priwatnje stenografiju, při čimž jeje spěšnosć w krótkopisu powšitkownje wobdźiwachu. Wona pak njesta so stenotypistka, ale wukubła so w Radworju na pěstowarku­. Přichodna etapa jeje studijow bě wučerstwo delnjeho schodźenka w Małym Wjelkowje. Slědowaše uniwersitny studij pedagogiki z kwalifikaciju za wyši schodźenk w předmjetomaj biologija a hudźba w Halle a Berlinje. Jeje dalši zaměr běštej diplom pedagogiki a psychologije na Humboldtowej uniwersiće w Berlinje a naslědna promocija. Jako w praksy nazhonita wučerka chcyše sama tohorunja pedagogow wukubłać. Tola to jej jako njestronjance a přeswědčenej křesćance zapowědźichu.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND