Handicap jeho ženje njewottrašał

wutora, 12. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Pětr Bart † Foto: Weronika Bartowa Pětr Bart † Foto: Weronika Bartowa

Pětr Bart je minjeny štwórtk 56lětny na prawdu Božu wotešoł. Smječkečan bě wot lěta 2007 předsyda Sportoweho towarstwa Marijina hwězda Pančicy-Kukow. Tójšto ludźom pak je wón tež za­přijeće, dokelž bě zańdźene 19 lět z cuzej wutrobu žiwy był.

Tónle handicap pak njeje jeho ženje ­wottrašał. Nawopak, Pětr Bart njeje ni­hdy swoje cile z wočow zhubił, ale je stajnje dopokazował, zo z krutej wolu a wutrajnosću něštožkuli w žiwjenju docpěješ. Zadźěwkow so njeboješe, je prosće za nowymi pućemi pytał. Tak je na přikład ze swojim zaměrnym jednanjom docpěł, zo su sanitarne připrawy w Pančičansko-Kukowskej sportowni skónčnje sporjadkowane. Dokelž njezamó gmejna wšitko sama financować, su Pětr Bart a mnozy dalši pomocnicy we wjacorych hodźinach nimale wšitko sami ponowili. Njeboćički je so za swoje sportowe towarstwo a jeho čłonow njesprócniwje zasadźał.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND