Wochožanskej skupinje gratulowali

srjeda, 13. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Inga Nowakowa Domowinjanow 40 lět swěru nawjeduje – woni su kruta zepěra gmejny Hamor

Wochožanska Domowinska skupina móžeše minjenu sobotu na 70lětne wobstaće zhladować. Swjedźeń na farskej łuce bě dopokaz, zo je skupina tež dźensa w Hamorskej gmejnje jako cyłk připó­znata a zo sej mnozy jeje skutkowanje wulce waža. Hižo štyri lětdźesatki Inga Nowakowa dźensa 20 čłonow wopřijacy cyłk nawjeduje. Přeco bě jej runje tak kaž dźensa hibićiwe skupinske předsydstwo poboku.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Předsydka Wochožanskeje Domowinskeje skupiny Inga Nowakowa (nalěwo) móžeše minjenu sobotu mnohe zbožopřeća k 70lětnemu wobstaću cyłka přijimać. Mjez gratulantami běchu předsydka Trjebinskeje Domowinskeje skupiny Angelika Balcyna, regionalna rěčnica župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ Diana Maticowa, wjesnjanka Marietta Mattitzowa, Klětnjanski farar Daniel Jordanow, předsyda Domowiny Dawid Statnik kaž tež Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (wotlěwa). Foto: Měrćin Weclich
dalši wobraz (2) 95lětny Maks Laduš je Domowinsku skupinu we Wochozach sobu załožił.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND